Fireplace.

Feb 25, 2014

Duo-1_contentfull

Dette er ovnen vi har valgt til nyhuset, Nordpeis Duo 1. Med sideglass som gir innsyn fra alle vinkler. Synes den er så ren og enkel, kult at det ser ut som at pipen går igjennom.

Mange valg er tatt for nyhuset, les mer om de på byggebloggen.

// This is the fireplace we have chosen for our new house. Love the simple and clean look.

4 Comments

Leave a Comment

All rights reserved © 2015 NOEBLOG.COM · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie

Blogglistenhits Bloggurat